Usługi

Firma działajaca pod nazwą "Football Coaching Mlynek Szymon", której właścielem jest Szymon Mlynek posiada siedzibę pod adresem ul. Pietraszowicka 4, kod pocztowy: 42-772, Pawonków, Powiat lubliniecki, Województwo Śląskie .

Firma posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5751816153 oraz numer REGON: 243154893, została założona w dniu 2013-02-01 i jest prowadzona jako jednoosobowa działalność gosporadcza. Obecny status firmy to "Podmiot Aktywny". Przeważająca działalność firmy to "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (kod PKD: 85.51.Z)".

Perspiciatis

Przeważająca działalność: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD: 85.51.Z)
Firma prowadzi także działalność w zakresie: 85.51.Z -18.12.Z -18.13.Z -47.91.Z -77.11.Z -77.12.Z -77.21.Z -77.22.Z -79.90.A -79.90.B -79.90.C -85.59.B -85.60.Z -90.04.Z -93.11.Z -93.12.Z -93.13.Z -93.19.Z -93.29.Z -
96.04.Z

Perspiciatis

Informacje o firAdres: ul. Pietraszowicka 4

42-772 Pawonków
Powiat lubliniecki
Województwo Śląskie
Polska

Perspiciatis

TABATA

Perspiciatis

TRENING PERSONALNY

Perspiciatis

TRENING MOTORYCZNY

Perspiciatis

INDYWIDUALNY TRENING PIŁKARSKI

Szymon Mlynek

Football Coach U 16 SLZPN

Kangoo Jumps

Nowoczesny trening fitness

Trening motoryczny to trening mający na celu poprawę formy sportowej i zdrowia zawodnika/pacjenta. Stanowi podstawę bezpiecznego treningu danej dyscypliny sportowej, a także pomaga w osiąganiu w niej lepszych wyników. Pracując z zawodnikiem/pacjentem, trener motoryczny skupia się na poprawie takich cech, jak: szybkość, siła, zwinność, gibkość, skoczność, koordynacja, stabilność, dzięki czemu taki trening bezpośrednio przekłada się na korzyści w uprawianej dyscyplinie sportowej.

Trening motoryczny jest również integralną częścią procesu rehabilitacji, stanowiąc jeden z jego ostatnich etapów przed powrotem do pełnej aktywności.

Trening motoryczny jest niezbędny w każdej dyscyplinie sportowej, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania sportowca.